Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen
Opgericht 26 april 1947

De vereniging is opgericht met als doel:

liefhebbers van de Friese rassen nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij en de fokkerij van honden van de Friese rassen in Nederland te bevorderen en in stand te houden. De vereniging zal zich inspannen voor het waarborgen van de kwaliteit van deze rassen.

Fokkers  verkopen hun pups via de puppybemiddeling. Kandidaat kopers kunnen zich daar aanmelden om in aanmerking te komen voor een pup. Aanvraagformulieren pup via de website van de NVSW. Daar leest u ook hoe u zich kunt aanmelden als lid.

Een van de manieren om op de kwaliteit toe te zien is geweest: het oprichten van een Fok Advies Commissie (FAC).   Deze commissie wordt  bijgestaan door de Commissie Rastechnische zaken. Regionaal zijn er kynologisch onderlegde leden -de Inventarisatoren- die nestbezoeken afleggen en rapporteren aan de FAC.
Een andere commissie binnen de NVSW is de Jacht- en Werkcommissie (JWC).  Hier wordt al het mogelijke gedaan om de jachthond in de Stabij- en Wetterhoun te behouden en het werken met deze honden te bevorderen. 
Het stimuleren om deel te nemen aan  KNJV-Jachthondentrainingen en Jachthondenproeven behoort hier natuurlijk ook toe.

Op diverse evenementen in het gehele land wordt de NVSW vertegenwoordigd door de PR commissie. Deze commissie verstrekt informatie vanuit een stand op tentoonstellingen, Clubmatches, Fokkersdagen en Country Fairs. Waar mogelijk is de commissie ook present op (culturele) evenementen in de provincie Friesland.
Tevens verkoopt deze commissie allerhande artikelen over honden  of voor de honden. Deze artikelen zijn ook te koop via de website van de NVSW.

 


8Home