FokAdviesCommissie


Deze commissie beoordeelt fokaanvragen van en geeft advies aan fokkers. Zij zorgt tevens voor het verkrijgen van rastypische informatie. Deze informatie wordt verkregen tijdens het inventariseren van honden op clubmatches, fokkersdagen en andere verenigingsevenementen waarbij een inventarisator aanwezig is.  Daarnaast worden ook bezoeken afgelegd bij fokkers waar op dat moment een nestje aanwezig is. Hiermee wordt een inzicht verkregen over de manier waarop de pups opgroeien in hun eerste zo belangrijke levensfase. Natuurlijk zijn ook de keurverslagen van tentoonstellingen een bron van informatie.

Inventariseren is het verzamelen van gegevens van een hond, welke nog niet bekend zijn bij de FAC. Deze gegevens betreffen -naast de uiterlijke kenmerken- ook de gezondheid en karakter van de hond.

Om de rassen zo goed als mogelijk te vrijwaren van erfelijke gebreken zijn binnen de fokkerij strenge grenzen bepaald met betrekking tot b.v.: Inteeltpercentages; HD (heupdysplasie); ED (elleboogdysplasie); epilepsie en andere mogelijke afwijkingen. Het laten maken van röntgenfoto's van de heupen is bij de Stabijhoun een vereiste en bij de Wetterhoun een pré.

 De vereniging hanteert een vaste prijs voor een pup, in 2010 werd deze verhoogd naar € 750. Deze prijs wordt bepaald door de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Deze manier van prijsbepaling heeft er toe geleid, dat opdrijving van prijzen en de daarmee gepaard gaande broodfokkerij niet lonend is, wat het bewaken van de kwaliteit bevordert. Helaas blijken er toch nog regelmatig nestjes te koop aangeboden te worden onder de mantel van "lid van de rasvereniging".
Waakzaamheid blijft dus geboden , navraag bij de rasvereniging is derhalve aan te raden.


Aan fokkers, die akkoord zijn gegaan met het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde Fokreglement, wordt een Fokkerscertificaat verstrekt. Bij een eerste bezoek aan een fokker is het zinvol om naar dit certificaat te vragen. Het geeft u een grotere kans met een bonafide fokker van doen te hebben.

Tot zover de werkwijze van de FAC.
 Voor een volledig overzicht van de Fokreglementen  kunt u terecht bij de website van de NVSW.


8Home