Door de Raad van Beheer op kynoligisch gebied is in december 2012 een nieuwe rasvereniging voor de Wetterhoun erkend.
Deze draagt de naam De Wetterhounvereniging Nederland (DWVN), een link naar deze vereniging is opgenomen in de rubriek Links.

Tevens werd in 2013 een nieuwe rasvereniging voor de Stabijhoun erkend door de Raad van Beheer op kynoligisch gebied.
Deze vereniging draagt de naam Vereniging Onze Stabyhoun,
een link naar deze vereniging is opgenomen in de rubriek Links.

Informatie over de Stabij- enWetterhoun op www.stabij-enwetterhoun.nl is ontleend aan mijn eigen ervaringen binnnen en buiten de NVSW.
Over de nieuwe rasverenigingen heb ik geen andere informatie dan die welke U kunt lezen op hun website.


Voor adressen van hondenscholen of cursussen: zie de Link-pagina of Info-hondensporten

Een informatieve en onafhankelijke site over de aanschaf, opvoeding en training van de Stabij- of Wetterhoun
in de hoop dat deze Friese rassen de plaats krijgen waar zij recht ophebben.


 An independent and informative site by Jan Windhouwer about buying, raising and training a Stabij- or Wetterhoun, 
hoping these Frisian breeds will get the credits  they are entitled to.
 Klik hier voor de historie van de Stabijhoun 77 historie 88 Klik hier voor de historie van de Wetterhoun
 Klik op de Stabij- of Wetterhoun voor meer informatie 
88  77


88
over deze website77