Jacht- en WerkCommissie

Wat deed de JWC.
Door het verstrekken van informatie over de jacht in het algemeen en het werken met de Stabij en de Wetter in het bijzonder, werd voorkomen dat de jachteigenschappen uit de Friese rassen zouden verdwijnen. De informatie werd schriftelijk of telefonisch verstrekt, maar ook op Clubmatches, de Jachthondententoonstelling en op door de JWC georganiseerde wandelingen. Ook werd er eens per jaar een Jachtproevendag gehouden waarbij men kon proeven aan het praktijkgebeuren: het apporteren van wild en een test om te zien of de hond wel schotvast is. In het begin waren deze dagen in Marknesse en later in Appelscha (t/m 2005). 

Wat doet de JWC.
De commissie van dit ogenblik plukt de vruchten van haar voorgangers en is verder gaan bouwen op het gelegde fundament. De informatieverstrekking werd uitgebreid met e-mail en faxen en natuurlijk internet. Waar mogelijk  worden videobeelden vertoond van het werken met de honden.  De titel van deze video is heel toepasselijk: WARBERE HOUNEN
Naast de Clubmatches  kwamen daar ook de Fokkersdagen bij en worden er speciale informatiedagen en workshops over Jachthondentraining in Heino gegeven. De Jachtproevendag  is niet meer uit de agenda's te schrappen. Voor niet jachtmensen is er eens per jaar een speciale Familiedag in het leven geroepen: een dag waarop men met zoveel mogelijk hondensporten kan kennismaken, teneinde een goede keuze te maken als men met de hond iets wilt anders doen dan jacht. 


Informatiedagen Jacht.
In de maand februari wordt op een informatieve trainingsdag uitgelegd wat Jachthondentraining inhoudt en gekeken of baas en hond daar wel geschikt voor zijn. Met de informatieve trainingsdag hoopt de JWC dat men de jachthondenopleidingen van o.a. de KNJV gaat volgen en dat daardoor de eigenschappen in de hond verder ontwikkeld worden. Soms schrikt het af, dat er met wild gewerkt wordt, deze mensen wordt geadviseerd een apporteercursus te gaan volgen.

Workshop Heino

Workshops Jacht / MAP's
Voor de meer gevorderden is er een workshop Jacht / MAP's, waarin aan speciale trainingsopbouw wordt gewerkt of nieuwe oefeningen worden uitgeprobeerd
.
De workshops staan meer in het teken van de verbeteringen van techniek van voorjager en hond in het veld van Jachthondenproeven en Meervoudige Aporteerproeven (MAP's). Door deze verbeteringen verhoogt men de prestatie van de hond, wordt hij daardoor bekender als jachthond en zal de vraag naar dit type hond toe kunnen nemen. Daar zal dan weer wel de medewerking van de fokkerij voor nodig zijn. Zij bewaren en bewaken het genenpakket, de natuurlijke aanleg. Met een goed fokprogramma blijven deze gaven dus in de hond en kunnen onze kinds kinderen er nog van genieten.

Zweetwerk
Genieten van een Fries doen ze in ieder geval in ScandinaviŽ. Daar wordt de Stabij geroemd om zijn werklust, ontzettend goede neus en doorzettingsvermogen. Hij overtreft daarmee gerenommeerde rassen zoals de brak en wordt steeds vaker ingezet voor de nazoek: het opsporen van aangereden of aangeschoten  wild.
  
Ook in Nederland is het mogelijk met een Stabij- of Wetterhoun een cursus Zweetwerk te volgen . Voor adres zie  de pagina "info hondensporten/zweetwerk"

Uitdaging
In Nederland blijkt het soms een uitdaging te zijn om met een Friese hond iets te gaan doen. Onbekend maakt onbemind en je moet sterk in je schoenen staan, om te laten zien dat Us Houn niet onder doet voor welk ander ras dan ook. Niet iedere trainer ziet een Stabij- of Wetterhoun graag komen. Zelfs tijdens Jachthondenproeven worden de prestaties wel eens ondergewaardeerd. En dat alleen maar omdat hij werkt als een Stabij. Of een Wetter. En dat begrijpt men niet altijd goed.


top